Dzień św. Mikołaja

 

W piątek, 5 grudnia  2008 r.,

w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu

odbyła się uroczystość św. Mikołaja, pod hasłem: "Rozdawaj radość i dobro".

  Rozpoczęła się ona przedstawieniem:

 "O innym (świętym?) Mikołaju", 

wykonanym przez klasę 6a. Następnie odbywały się wspólne zabawy: układanie puzli z postacią św. Mikołaja oraz rozsypanki zdaniowej o jego życiu.

Druga część uroczystości miała miejsce w salach lekcyjnych. Dzieci otrzymały od św. Mikołaja prezenty

i  dyplom klasowy za wspólne spotkanie i zabawę.

 Organizatorem imprezy były katechetki:

Magdalena Kamińska, Irena Petelenz-Łukasiewicz

i  Bernadetta Niewiadomska.