Wrocław, 19 grudnia 2008 r.

W IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Z Aniołem do pracy"

 

I miejsce

w kategorii klas I-III zdobył

Krzysztof Małczak

z klasy III Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu;

opiekunem artystycznym pracy

jest pani Bernadetta Niewiadomska.

 

Wyróżnienie

otrzymała Szkoła Podstawowa nr 20 we Wrocławiu

za prace dzieci, których opiekunami artystycznymi

są panie: Elżbieta Ziółkowska i Anita Milewska

 

 

 

Konkurs został zorganizowany

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie.

Skierowany do dzieci w wieku od 3 do 15 lat,

został przeprowadzony w pięciu grupach wiekowych. Jego celem było m.in. rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży inspirowanych sztuką anielską, zachęcanie do zdobywania wiedzy o różnych zawodach, zachęcanie do wspólnego z aniołem, aktywnego uczestnictwa w procesie wybierania przyszłego zawodu itd.

Tematem przewodnim konkursu był Anioł - opiekun różnych zawodów, strzegący ludzi pracy,

pomocnik w pracy itp.

Anioł miał być wykonany z masy solnej

w formie przestrzennej: rzeźba lub płaskorzeźba.