Uczestnicy English Mass

11 października 2009 r. uczniowie Szkoły Podstawowejnr 20 we Wrocławiu, należący
do koła języka angielskiego, uczestniczyli w English Mass, czyli Mszy świętej w języku angielskim, odprawionej
w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza przy ulicy Kruczej. Mszę celebrował bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Po odprawionej liturgii uczniowie przeszli do kawiarenki parafialnej, gdzie razem z innymi wiernymi
 i osobami duchownymi wzięli udział
w słodkim poczęstunku.