Pasowanie na ucznia.

29 października 2009 r.
w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyło się "pasowanie na ucznia". Przy dźwiękach Marszu Piotra Czajkowskiego, w obecności rodziców, dyrekcji
i nauczycieli, uczniowie klas pierwszych złożyli  na "tarczę szkoły" swoje ślubowanie. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie klas czwartych ze szkolnych warsztatów teatralnych i chór szkolny. O scenografię zadbali rodzice.