Lekcja muzealna

8 listopada 2009 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, należący do koła języka angielskiego, uczestniczyli w lekcji w Muzeum Historycznym, oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia. Znajduje się ono
w budynku dawnego Pałacu Królewskiego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 35. Zajęcia były prowadzone
w języku angielskim.