Dzień św. Mikołaja

 

W piątek, 4 grudnia 2009 r.,

w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu

odbyła się uroczystość św. Mikołaja dla klas 0-3,
 pod hasłem: "Z worka św. Mikołaja".

Rozpoczęła się ona przedstawieniem: "Jak to z rózgą

na Mikołajki było", wykonanym przez klasę 5b.
Następnie odbywały się wspólne zabawy.

Druga część uroczystości miała miejsce w salach lekcyjnych. Dzieci otrzymały od św. Mikołaja prezenty
i dyplom klasowy za spotkanie i zabawę.

Organizatorami imprezy były katechetki:

Magdalena Kamińska, Irena Petelenz-Łukasiewicz

i Bernadetta Niewiadomska.