Kolędnicy Misyjni

 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu

ósmy raz kolędowały na rzecz misji "ad gentes" Kościoła.

22 grudnia 2009 r. występowały w swojej szkole,
a 10 stycznia 2010 r. w parafialnym kościele
p.w. św. Antoniego Padewskiego. Kolędowaniu
w kościele towarzyszył chór szkolny pod kierownictwem
pani Anity Milewskiej.
Zebrane ofiary zostały przekazane do Franciszkańskiego Ośrodka Misyjnego w Górze św. Anny,
a stamtąd do najbardziej potrzebujących
dzieci w krajach misyjnych.

Tegorocznymi kolędnikami były dzieci ze szkolnego Koła Misyjnego, prowadzonego przez katechetki:
Magdalenę Kamińską i Bernadettę Niewiadomską,

a wspierane przez brata Urbana Adama Bąka
z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów
we Wrocławiu.