Kiermasz Wielkanocny

Dnia 16 marca 2010 r., w Szkole Podstawowej
nr 20 we Wrocławiu odbył się kolejny świąteczny kiermasz na rzecz misji. Wzięły w nim udział dzieci
ze szkolnego koła misyjnego.