Międzyszkolny Turniej

Matematyczno-Językowy

 Dnia 22 marca 2010 r., w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu, odbył 1. Międzyszkolny Turniej Matematyczno-Językowy "Wiosna liczy po angielsku". Uczniowie klas 4-6 SP 20 stanęli do rywalizacji
z uczniami zaproszonej wrocławskiej SP 44. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach: języka angielskiego
 i matematycznej. Zwycięstwo w kategorii językowej przypadło uczniom klas piątych i szóstych SP 20, natomiast w kategorii klas czwartych zwyciężyli
uczniowie SP 44. Drugi turniej przewidziany jest
w przyszłym roku szkolnym.