Święto Ziemi

  

 22 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu świętowano Dzień Ziemi. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, zorganizowanych
w pięciu pracowniach tematycznych, i wykonali m.in. model przestrzenny Ziemi, plakat o Ziemi, biżuterię ekologiczną, zabawkę z surowców wtórnych i zwierzęta metodą origami. Najciekawsze prace będą prezentowane na forum szkoły. Organizatorami imprezy byli nauczyciele matematyki, techniki i przyrody: Emilia Chmielewska, Elżbieta Ziółkowska, Anita Milewska, 
Iwona Mikołajczak, Danuta Moszczyc.