Słowiańska wioska

  28 maja 2010 r. uczniowie klasy 4d i 4e
ze Szkoły Podstawowej nr 20
uczestniczyli w zajęciach w Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
we Wrocławiu, przy ul. Niemcewicza 4.
Dzieci poznały kulturę słowiańską, wykonały stroje
z tamtych czasów i przygotowały plakaty
z wizerunkami bogów Słowian.
Nie zabrakło też rebusów i zagadek.
Wszystko odbyło się w formie radosnej zabawy
i zakończyło wspólnym tańcem.