Drzwi Otwarte

  12 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu były "Drzwi Otwarte".
W programie dnia znalazły się m.in. przedstawienia: "Cudzelińscy" ,"Lokomotywa", "Czerwony kapturek".
  Atrakcyjnym elementem święta był występ chóru, kółka gitarowego, program artystyczny uczniów kl. 0-3, warsztaty plastyczno-modelarskie, origami, loteria fantowa, malowanie tatuaży, pokazy strażackie,
nauka gry w szachy, prezentacja multimedialna
"Ziemia - najpiękniejsze krajobrazy" oraz prezentacja
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Powodzeniem cieszył się poczęstunek grochówką
i smakołykami kawiarenki.
Nie zabrakło również rozgrywek sportowych.