Początek roku szkolnego

2010/2011

1 września 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20
 we Wrocławiu zabrzmiał pierwszy dzwonek,
a wraz z nim śpiew: "Witaj szkoło, witaj nasza
dobra szkoło, przyjmij nas radośnie, miło i wesoło".

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem
hymnu narodowego.
W jej programie znalazły się m.in. krótkie programy artystyczne, wykonane przez klasy trzecie i szóste.
Zgromadzone w szkole dzieci, rodziców i nauczycieli, powitała pani dyrektor Dorota Masłowska.

Szczególnie ciepło przemówiła do uczniów
z klas zerowych i pierwszych, którzy w tym roku
przekroczyli próg szkoły.