Akcja zbierania nakrętek
w ramach pomocy Fundacji Dzieciom
z Chorobą Nowotworową

W roku szkolnym 2009/2010 klasa 4c Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu zainicjowała zbiórkę plastikowych nakrętek. Akcja spotkała się z bardzo dużym poparciem ze strony uczniów,
którzy je segregowali i pakowali. Przy ogromnym zaangażowaniu pana Mariusza Ciołka, rodzica jednego
z uczniów klasy 4c, dzieci kilkakrotnie dostarczały zebrane nakrętki do Fundacji przy ulicy Bujwida.
W sumie uzbierały one 230 kilogramów nakrętek! Serdeczne podziękowania należą się wszystkim.
 

 W rozpoczętym roku szkolnym 2010/2011 ci sami uczniowie, będący dziś w klasie 5c, wraz ze swoim wychowawcą kontynuują rozpoczętą
w zeszłym roku akcję.