Szkolne refleksje misyjne 
 

26 października w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu odbyły się spotkania o tematyce misyjnej.
Wiązały się one z Tygodniem Misyjnym przeżywanym
w Kościele. Ich celem było uwrażliwienie dzieci na potrzeby duchowe i materialne misji Kościoła na całym świecie. Zajęcia prowadził brat Urban Adam Bąk
z Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów
we Wrocławiu. Uczniowie chętnie uczestniczyli
w zajęciach, których wielką atrakcją było ubieranie stroju misyjnego i oglądanie różnych przedmiotów pochodzących z Ameryki Południowej i Afryki.