Dzień św. Mikołaja  
 

 6 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu odbyła się uroczystość św. Mikołaja
dla klas 0-3, pod hasłem:
 "Co dla innych robisz, Panu Jezusowi dajesz".
Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się przedstawieniem wykonanym przez klasę 6b.
Następnie odbywały się wspólne zabawy.
Oczekiwanym momentem było wręczenie dyplomów
i nagród laureatom konkursu plastycznego:
"Portret św. Mikołaja, biskupa z Miry" oraz literackiego: "Co dla innych robisz, Panu Jezusowi dajesz".

Druga część uroczystości miała miejsce w salach lekcyjnych, gdzie dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja. Organizatorami imprezy były katechetki:

Magdalena Kamińska, Irena Petelenz-Łukasiewicz
 i Bernadetta Niewiadomska.