I Konkurs Kolęd i Pastorałek 
 

Od świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) aż do Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) w tradycji polskiej śpiewa się kolędy i pastorałki. Są to utwory o treści bożonarodzeniowej. Kolędy mają bardziej charakter kościelny, a pastorałki zawierają elementy świeckie
i obyczajowe. Śpiewane są nie tylko w kościele,
ale również w domach i szkołach.

14 stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu odbył się I Konkurs Kolęd i Pastorałek. Zgromadził on liczne grono dzieci, rodziców, nauczycieli
i dyrekcję. Uczniowie prezentowali się indywidualnie
i grupowo, niekiedy we własnej interpretacji muzycznej. Wielkie okazało się zainteresowanie konkursem, wiele było dziecięcych pomysłów, sporo odkrytych talentów wokalno-muzycznych. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy dyplom i śpiewnik kolęd. Organizatorem konkursu byli nauczyciele religii.