Pierwszy Dzień Wiosny
 

21 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20

we Wrocławiu odbyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny dla klas 0-3. Każda klasa przygotowała na pożegnanie zimy marzannę, a na powitanie wiosny stosowny plakat. Wspólnemu świętowaniu towarzyszyły zabawy sportowe, zagadki związane z wiosną,
pokaz mody i fryzur wiosennych oraz tańce.
Organizatorami imprezy były panie ze świetlicy szkolnej:

A. Kamińska, Z. Mrzygłód, A. Sielska-Cichy,
A. Kwiatkowska i M. Cenker