Apel ku czci Jana Pawła II

29 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu odbył się uroczysty apel, z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Przedstawiciele różnych klas zaprezentowali program słowno-muzyczny, wykorzystując przy tym prezentację multimedialną. Wszyscy śpiewali też znaną i ulubioną przez Papieża pieśń: "Barka".  Podczas apelu zostały również wręczone dyplomy laureatom i pozostałym uczestnikom papieskich konkursów. Organizatorami imprezy były katechetki:
Magdalena Kamińska, Irena Petelenz-Łukasiewicz
i Bernadetta Niewiadomska