W świecie Ani Shirley 

   20 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 20
we Wrocławiu, w bibliotece szkolnej, odbył
się międzyszkolny konkurs "W świecie Ani Shirley".
Wzięły w nim udział reprezentacje ze szkół: SP 21, SP 50, SP 78 i SP 20. Drużyny musiały się wykazać wiedzą
z życia Ani na Zielonym Wzgórzu, sprawnością w marszu z książką na głowie, celnością rzutu oraz umiejętnością zaplatania warkocza. Jury miało duży dylemat,
aby przyznać punkty za plakat reklamujący książkę i strój Ani Shirley.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła SP 21, drugie SP 50, trzecie SP 20, a czwarte SP 78.