Policja w szkole

Policjant przychylny dzieciom dba o ich bezpieczeństwo, zwłaszcza na drodze, którą dzieci podążają do szkoły, a potem wracają do domu - to jedna z myśli, które pozostały w uczniach Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu po zajęciach z funkcjonariuszem policji. Odbyły się one 5 września 2013 r. Tego dnia nauka w szkole była żywa i owocna, wiele pojawiło się pytań i odpowiedzi, nie brakowało kolorowych plansz ze znakami drogowymi, które trzeba znać i zachowywać. Jeśli tym razem policja była w szkole, to nie dlatego, że ktoś był niegrzeczny, ale dlatego, by chronić każde dziecko przed niebezpieczeństwami, których nie brakuje na ulicy.