Dzieci wszystkich kontynentów

20 października 2013 r. w liturgii Kościoła na całym świecie miała miejsce Niedziela Misyjna. Włączyły się w nią dzieci z "Koła Misyjnego" ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, pod kierownictwem pani Bernadetty Niewiadomskiej. Ich inscenizacja w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego mówiła o głoszeniu Ewangelii dzieciom wszystkich kontynentów. Wprawdzie wyjątkową i uprzywilejowaną rolę w ewangelizacyjnej misji Kościoła mają misjonarze, ale mogą i powinny włączyć się w nią także dzieci wszystkich szkół w Polsce. One mogą wspomagać misjonarzy zwłaszcza gorliwą modlitwą, a w razie możliwości także skromnym, ale hojnym groszem, pochodzącym z ich osobistych oszczędności.