Święto Niepodległości

8 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbył się apel z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Przedstawiciele klas młodszych (Ia i IIIc), wsparci opieką wychowawców, pani Anny Polak i pani Anny Tylkowskiej, przedstawili legendę Grażyny Lech "O Lechu, Czechu i Rusie". Z kolei uczniowie klas starszych (IVa i Vb) recytowali utwory o tematyce niepodległościowej. Chór, pod dyrekcją pani Anity Milewskiej, wykonywał piosenki patriotyczne. Dużym uznaniem cieszyły się występy solistów. Na koniec wspólnego świętowania przemówił pan dyrektor Dariusz Kopaczewski, podkreślając potrzebę poznawania historii swojego kraju. Nad całością czuwały polonistki, pani Agnieszka Strembicka i pani Katarzyna Justyna.