Zwyczaje świąteczne

16 grudnia 2013 roku w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu gościła
pani Paulina Suchecka – etnograf.

Dzięki niej uczniowie klas trzecich poznali dawne zwyczaje wokół Świąt Bożego Narodzenia
i wykonywali ozdoby choinkowe.

 

Organizatorzy:

Ewa Łukijaniuk i Małgorzata Niewierska