Kolędnicy Misyjni 2014

19 stycznia 2014 roku "Kolędnicy Misyjni" ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu kolędowali w kościele parafialnym pw. św. Antoniego. Śpiewem wspomagały ich dzieci klasy 3c, prowadzone przez panią Annę Tylkowską. Kolędnicy mówili zgromadzonym wiernym o trudnej sytuacji dzieci w Republice Konga i

Demokratycznej Republice Konga, a pod kościołem kwestowali na rzecz dzieci z krajów misyjnych. Podobną akcję przeprowadzili później w swojej szkole, 23 stycznia, podczas IV Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Należą oni do szkolnego "Koła Misyjnego", prowadzonego przez panią Bernadettę Niewiadomską.