Sukces w konkursie międzyświetlicowym

W II Międzyświetlicowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Pastorałko nieś się biała…”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27 we Wrocławiu, wzięło udział ok. 20 osób. Naszą świetlicę szkolną - Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu - reprezentowały: Emilia Wnuk (I d), Julia Drańska (II b) i Dominika Gasik (III c). Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Dominika Gasik, ujmując jury i publiczność niezwykle nastrojowym wykonaniem pastorałki.

Poziom konkursu był bardzo wysoki w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dzieci śpiewały utwory w większości bardzo mało znane, ale ciekawe, oraz znane i oryginalnie opracowane. Laureaci zostali wyłonieni bez uwzględnienia kategorii wiekowych. W ocenie brana była pod uwagę zarówno strona muzyczna, jak i osobowość artystyczna. W śpiewie pastorałek wszystkie dziewczynki z naszej szkoły - przygotowane przez panią Alicję Stefanowską, wychowawcę świetlicy - zaprezentowały się dobrze.