Finał roku szkolnego klas szóstych

26 czerwca 2014 r. klasy szóste ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu uroczyście zakończyły rok szkolny i żegnały się ze swoją pierwszą szkołą. W obecności dyrekcji i nauczycieli uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a każdemu ze swoich dotychczasowych nauczycieli wręczyli różę - symbol wdzięczności i uznania. Zgodnie ze zwyczajem szkoły młodzież klas szóstych została pożegnana przez dzieci najmłodsze, tym razem z klasy 1c.