Listy do Anioła Stróża

Miesięcznik dla dzieci "Anioł Stróż", redagowany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie, ogłosił konkurs dla dzieci "Listy do Anioła Stróża". Spośród uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, którzy pisali listy, laureatami zostali uczniowie klasy 2a: Adrianna Pajek i Mateusz Boczkowski. Ich teksty zostały opublikowane w nr 7/8 (2014) miesięcznika. Laureatów prowadziła pani katechetka Bernadetta Niewiadomska.