Ceremonia Pasowania

19 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu miała miejsce ceremonia Pasowania na Zerówkowicza i Pierwszaka. W obecności dyrekcji szkoły i rodziców uczniowie z zerówki i klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie. Ta ceremonia zwykle daje najmłodszym uczniom poczucie przynależności do społeczności szkolnej, pozwala im poznać symbole szkolne, jak hymn, sztandar i patronat "Orła Białego". Odbyła się ona w klimacie przemówienia pana dyrektora oraz uczniowskich recytacji i śpiewu.