Moja jest Polska

11 listopada 2018 r., w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu wpisują w internetową Kronikę szkolną najlepsze dla Polski uczucia: Polsko, wolna jesteś, myślę o Tobie, cieszę się Tobą, zadbam o Ciebie, kocham Cię, Ojczyzno moja. Polski "Orzeł Biały" jest dumą tej szkoły! Uczniowie - przyszłością Narodu!