Śpiewanie z Narodem

Śpiewanie patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu miało drugą odsłonę 16 listopada 2018 r. Pierwsze śpiewanie było 9 listopada, z udziałem pana Romana Kowalczyka, dolnośląskiego kuratora oświaty. Tym razem uczniowie, nauczyciele i goście śpiewali zjednoczeni duchowo z całym Narodem polskim. Okoliczność była wzniosła: 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie dzień Orła Białego, który patronuje szkole.

Do sali udekorowanej w biało-czerwone barwy narodowe, flagi państwowe, Orła białego i białe brzozy - symbol Polski i powstań wyzwoleńczych, wprowadzono sztandar szkolny. Nastąpił śpiew hymnu narodowego: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy", cztery zwrotki, jak przewidziano w całej Polsce. Utworem "Cisza", wykonanym na trąbce, uczestnicy uroczystości oddali hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny niepodległej i wolnej. Potem był już śpiew patriotyczny, solowy i chórowy, śpiew całej sali, oraz tańce, w tym "Taniec Wolności".

Radość dnia poprawnie wyczuł pan dyrektor Dariusz Kopaczewski, który dziękował za uczczenie wzniosłej 100. rocznicy wolności Ojczyzny i święta szkoły - dnia Orła Białego. Powtórzył też myśl Oskara Kolberga (+1890), polskiego kompozytora z czasów zaborów, że "Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć".