Apel motywacyjny

Apel, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu dnia 7 marca 2019 r., miał charakter motywacyjny dla klas drugich i trzecich. Dyplomy wyróżniające uczniom, z racji na ich przykładne zachowanie, wręczał pan Dariusz Kopaczewski, dyrektor szkoły. Laureaci natomiast konkursów otrzymywali dyplomy, medale i nagrody. Uroczystości wypełniły recytacje, śpiew piosenek i tańce zespołowe. Obserwatorami apelu były klasy pierwsze. Koordynatorem uroczystości była pani Agnieszka Wykrętowicz. Część artystyczną przygotowała pani Beata Bartocha z klasą IIa.