Drzwi Otwarte w "Dwudziestkos"

W Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu, mającej 7 marca 2019 r. brzmienie greckie "Dwudziestkos", drzwi były otwarte dla przyszłych uczniów i ich rodziców. "Drzwi Otwarte" mają już w tej szkole swoją historię, zapraszają do wejścia i pozostania wciąż nowe pokolenia dzieci. Tym razem ich otwarcie odbywało się w stylu greckim, o czym informowały dekoracje, inscenizacje i stroje wykonawców, tańce, gry i zabawy, wystawy ze sztuką i kuchnią grecką, itp.

Uruchomione było stoisko biblioterapeutyczne z zagadkami mitologicznymi i stoisko matematyczne z zagadkami tejże dyscypliny. W innych rejonach szkoły swoje miejsce miały zagadkowa wyspa zabaw, grecka mozaika (tangramy), warsztaty plastyczne o podróży do słonecznej Grecji, o wazach greckich, o cudownym połowie ryb z historią biblijną w tle, warsztaty kulinarne z przygotowaniem ryby (origami) i sałatki po grecku. Z innych wydarzeń godne uwagi były ćwiczenia z fizyki, warsztaty psychologiczne, porady logopedyczne, gry filozoficzne, teatrzyk w języku angielskim, śpiewy w języku francuskim, włoskim, angielskim i polskim, kawiarenka filmowa, no i tawerna grecka z pysznymi ciastkami i napojami gorącymi.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów do gości przemówił pan dyrektor Dariusz Kopaczewski. Jego prezentacja szkoły była atrakcyjna i przekonująca, co pozostawia organizatorów "Drzwi Otwartych" w nadziei, że w nowym roku szkolnym szkoła i tym razem wzbogaci się nowymi uczniami.