Asyż w "Dwudziestce"

 

Niekiedy w szkole są wyjątkowe lekcje. Takie były 26 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. Ojcowie z Franciszkańskiego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań w Górze Świętej Anny, Bazyli Baucza i Francesco Baldelli, poprowadzili zajęcia z uczniami młodszymi i starszymi.

Temat „Historia z życia św. Franciszka” nie tylko wyrazili pięknym opowiadaniem o Świętym z Asyżu, ale również inscenizacją najważniejszych wydarzeń na jego drodze do świętości. Najpierw był zapalonym do walki rycerzem, potem rannym w niewoli, wreszcie modlącym się pod Krzyżem w maleńkim kościele św. Damiana i oddający swój płaszcz swojemu ojcu, by odtąd mieć już tylko „Ojca, który jest w niebie”.

Wiele modlił się i pokutował, unikał krzyku i niepotrzebnych spotkań, radował się Bożym Narodzeniem w czasie żywych inscenizacji na stromej łące w Greccio (i tak zaczęto budować szopkę w kościołach świata). W ciszy na Górze nazwanej Alwernią zobaczył Pana Jezusa w postaci skrzydlatego Anioła. Wtedy bardzo cierpiał, otrzymał stygmaty – wycisnęły się krwawe rany Pana Jezusa na jego ciele.

Był już wtedy prawdziwie świętym, ludzkim i braterskim z całym stworzeniem. Ziemia była mu matką, słońce i księżyc bratem, także ogień i wiatr, a woda siostrą. Święty z czasów bardzo odległych rozpalał tym razem umysły i serca dzieci i młodzieży z wrocławskiej „Dwudziestki”, aby uczyli się pilnie i byli dla siebie bratem i siostrą.